Cvičení F7PMIIMA-S Image Analysis

Odkaz na stránku Prof. Ing. Václava Hlaváče, CSc. s informacemi o předmětu a přednáškách se nachází zde

Odkaz na stránku předmětu na webu FBMI se nachází zde

Cvičení probíhají v anglickém jazyce, pokud se cvičení účastní alespoň 1 student zahraničního programu.

Odkaz na předmětový GIT zde

Termín a místo cvičení

Cvičení v kontaktní formě se konají každý sudý týden v místnosti KL:B-520 od 14:00-17:50

Cvičící

Ing. Ondřej Dvorský, dvorson1@fbmi.cvut.cz

Harmonogram cvičení

Týden semestru

Datum

Cvičí

Obsah cvičení

2 27.9.2021 O. Dvorský Základy práce s obrazem v MATLAB (načítání, převody..),geometrické transformace, transformace jasu, vzdálenostní transformace
4 11.10.2021 O. Dvorský Ekvalizace histogramu, konvoluce, korelace, zpracování v prostorové oblasti, filtrace šumu
6 25.10.2021 O. Dvorský 1D a 2D Fourierova transformace, frekvenční filtrace obrazu, detekce hran
8 8.11.2021 O. Dvorský Detekce významných bodů, Metoda hlavních směrů, počátek segmentace (prahování, k-means)...
12 22.11.2021 O. Dvorský Pokračování segmentace objektů, extrakce příznaků
10 6.12.2021 O. Dvorský Top hat transformace, matematická morfologie
14 3.1.2022 O. Dvorský Registrace obrazů a objektů v obrazech, komprese, kódování

Odkazy na prezentaci, zadání úloh a případný zdrojový kód ze cvičení budou pro daný týden přidány vždy po konci daného cvičení.

Hodnocení

Body lze získat z testu (18 b.), 2 domácích úloh (každá za 8 b.) a v poslední řadě za odevzdávání úloh ze cvičení (každá z 6 úloh za 1 bod, celkem tedy 6 bodů).
Úlohu ze cvičení je nutné odevzdat vždy před začátkem následujícího cvičení. V případě neodevzdání/nedodržení termínu odevzdání je student penalizován -1 b., celkem tedy přichází o 2 body.
Maximálně lze tedy získat 18 + 16 + 6 = 40 bodů.

Podmínky zápočtu

Podmínky pro získání zápočtu jsou:

  • účastnit se cvičení (povoleny jsou 2 absence uznané po předchozí omluvě)
  • získat nejméně 50% bodů ze cvičení, tedy nejméně 20 bodů
Body ze cvičení tvoří 40% z výsledné známky předmětu.

Odevzdávání úloh

Každý student si vytvoří vlastní GIT úložiště, do kterého bude v požadované struktuře vkládat úlohy ze cvičení, test a domácí úlohy. Student do tohoto úložiště nastaví cvičícímu práva "Developer".

Struktura:

  • složka du - obsahuje vypracované domácí úlohy, podsložky s názvem du{$cislo_ulohy}
  • složka test - obsahuje vypracovaný test
  • složka cv - obsahuje vypracované úlohy ze cvičení, podsložky s názvem cv{$cislo_ulohy}

Stránku udržuje Ondřej Dvorský, dvorson1@fbmi.cvut.cz